Ofte stilte spørsmål

I denne seksjonen forklares Yukigassens spilleregler i forenklet versjon.

 • Hvor mange spillere man være?

  For å delta i Yukigassen man være minimum 8 påmeldte spillere, og man kan maksimalt være 10.

  Aktive spillere: I kampene skal det være 7 aktive spillere. Det må være minimum 3 spillere av hvert kjønn på banen.
  Kaptein: Spiller nr. 0 vil være lagets kaptein og stå på sidelinjen innenfor kapteinens område.

  Innbyttere: Dersom man har flere enn 8 spillere påmeldt på laget vil de resterende være reserve. Disse kan fritt byttes mellom hver omgang. Man må likevel passe på å ha minimum 3 spillere av hvert kjønn som aktive spillere ved omgangens start.

 • Kampene i Yukigassen spilles over maksimalt 3 omganger à 3 minutt pr. omgang. Dersom et lag vinner 2 omganger på rad vil ikke omgang nr. 3 spilles. 

  Hvert lag stiller med 3x90 snøballer. I hver omgang benyttes maksimalt 90 snøballer for hvert lag. Snøballkassene plasseres bak bakerst borg.

  I Yukigassen gjelder det å enten skyte motstanderlagets spillere og/eller ta motstanderens flagg. Dersom flagget blir kapret (løftet fra bakken) vinner laget omgangen. 

  Dersom ingen har tatt flagget før det har passert 3 minutter i en omgang blåses kampen av. Dommerene vil deretter telle opp hvor mange spiller som er igjen på hvert lag. Dersom det er like mange igjen på hvert lag blir omgang uavgjort.

 • For å delta i de ordinære Yukigassen arrangementene i Vardø må man fylle 16 det året turneringen arrangeres.

 • En kamp varer i 3 omganger (3 minutt pr. omgang). Dersom laget vinner 2 av 3 omganger vinner man kampen. Spillet går ut på å skyte så mange ut av motstanderens lag, og/eller ta motstanderens flagg. 

  Dersom det etter 3 omganger er uavgjort vil kampen bli avgjort på straffekonkurranse (skyte på en hjelm).

 • Alle påmeldte lag blir delt opp i grupper. Gruppespillet (innledende runder) spilles på lørdagen.

  Deretter går de 16 beste lagene videre til søndagen hvor det er sluttspillkonkurranse.

Regler

Lagoppstilling


1 kaptein og ikke flere enn 9 påmeldte spillere.  Av disse er 7 aktive spillere og 2 reserver.  Det skal alltid være minimum 3 av hvert kjønn på banen når kampen starter. Kapteinen fyller ut liste over spillere og leverer/sender dette til arrangøren i god tid før turneringen starter.  Denne listen gjelder for hele turneringen.  Av de 7 spillerne er 4 angrepsspillere og 3 forsvarere.  Angrepsspillere kan bare spille foran forsvarslinja, må ikke trå over egen forsvarslinje.  Forsvarere kan bruke hele banen. De forsyner angrepsspillerne med snøballer.  Ikke flere enn 4 spillere fra samme lag kan samtidig krysse midtlinja eller ha en fot på motpartens banehalvdel.

Utstyr


Hvert lag skal ha 90 snøballer til bruk i hver omgang. Disse lages maks 30 minutter før start i en snøballpresse. Yukigassen hjelmer som skal beskytte hodet og ansikt skal brukes.

Hver spiller blir utstyrt med nummerert spillertrøye.  Nr. 1, 2, 3 og 4 er angripere, nr. 5, 6 og 7 er forsvarere og nr. 0 er kaptein.  

Lagets flagg skal være av tekstil og være 50 cm brede og 70 cm lange. Flaggstengene skal være min. 2 meter max. 3 meter.

Banen

Spillet foregår på en bane som er 36 meter lang og 10 meter bred.  På hver banehalvdel er det 1 slott og 2 borger pluss en ekstra borg midt på midtlinja.

Spillets gang:  Med snøballer prøver spillerne å treffe så mange deltagere på motsatt lag som mulig før tiden er ute.  Spillerne prøver å erobre (trekke opp) den andre lags flagg.  Hver kamp består av 3 omganger av 3 minutter hver.  Den som har vunnet 2 omganger har vunnet kampen.  Eksempler på når en spiller er ute:  Truffet av en snøball, krysser side- eller tverr linje med foten, angrepsspiller som setter foten over eget lags forsvarslinje, lager ugyldige snøballer eller gjemmer snøballer bak klær og lignende.

Seier

Man vinner en omgang dersom man erobrer motstanderens flagg eller alle motstanderens spillere er «ute».  Hvis tiden er ute og ingen av lagene har vunnet, har det laget med flest spillere på banen vunnet og dersom antallet er likt er omgangen uavgjort.

Tap

Dersom flere enn 4 spillere fra et lag krysser midtlinja, taper dette laget. Dersom alle spillerne fra et lag er truffet og/eller et lags flagg er erobret har man tapt omgangen.

Hvem som har tapt kampen avgjøres gjennom 3 omganger à 3 minutter.

Protester

Protester mot dommerens avgjørelser er ikke tillatt.