Ofte stilte spørsmål


I denne seksjonen forklares Yukigassens spilleregler i forenklet versjon.

 • Hvor mange spillere man være?

  For å delta i Yukigassen man være minimum 7 påmeldte spillere, og man kan maksimalt være 10. 

  Aktive spillere: I kampene skal det være 7 aktive spillere. Det må være minimum 3 spillere av hvert kjønn på banen.
  Kaptein: Spiller nr. 0 vil være lagets kaptein og stå på sidelinjen innenfor kapteinens område.

  Innbyttere: Dersom man har flere enn 7 påmeldte spillere, vil 1 være kaptein og de resterende være reserve. Disse kan fritt byttes mellom hver omgang. Man må likevel passe på å alltid ha minimum 3 spillere av hvert kjønn som aktive spillere ved omgangens start.

 • Kampene i Yukigassen spilles over maksimalt 3 omganger à 3 minutt pr. omgang. Dersom et lag vinner 2 omganger på rad vil ikke omgang nr. 3 spilles. 

  Hvert lag stiller med 3x90 snøballer. I hver omgang benyttes maksimalt 90 snøballer for hvert lag. Snøballkassene plasseres bak bakerst borg.

  I Yukigassen gjelder det å enten skyte motstanderlagets spillere og/eller ta motstanderens flagg. Dersom flagget blir kapret (løftet fra bakken) vinner laget omgangen. 

  Dersom ingen har tatt flagget før det har passert 3 minutter i en omgang blåses kampen av. Dommerene vil deretter telle opp hvor mange spiller som er igjen på hvert lag. Det laget med flest spillere på banen vinner omgangen. Dersom det er like mange igjen på hvert lag blir omgangen uavgjort. 

  Dersom det etter 3 omganger er uavgjort (dette beregnes i spillepoeng) vil kampen avgjøres med straffekonkurranse. 

 • For å delta i de ordinære Yukigassen arrangementene i Vardø må man fylle 16 det året turneringen arrangeres.

 • En kamp varer i 3 omganger (3 minutt pr. omgang). Dersom laget vinner 2 av 3 omganger vinner man kampen. Spillet går ut på å skyte så mange ut av motstanderens lag, og/eller ta motstanderens flagg. 

  Dersom det etter 3 omganger er uavgjort vil kampen bli avgjort på straffekonkurranse (skyte på en hjelm).

 • Alle påmeldte lag blir delt opp i grupper. Gruppespillet (innledende runder) spilles på lørdagen.

  De 8 beste lagene går videre til sluttspillet. Med de 8 beste lag menes det beste laget i hver gruppe, det nest beste laget i hver gruppe og videre.

Regler

De offisielle Yukigassen International spillereglene kan leses her
Merk at disse spillereglene kan avvike noe fra hvordan det håndteres i Norge. 
Eksempelvis er det ikke vanlig at spillelag har egne hjelmer og lignende i Norge. Dette stiller Yukigassen Norway opp med.

Lagoppstilling


1 kaptein og ikke flere enn 9 påmeldte spillere.  Av disse er 7 aktive spillere og 2 reserver.  Det skal alltid være minimum 3 av hvert kjønn på banen når kampen starter. Kapteinen fyller ut liste over spillere og leverer/sender dette til arrangøren i god tid før turneringen starter.  Denne listen gjelder for hele turneringen.  Av de 7 spillerne er 4 angrepsspillere og 3 forsvarere.  Angrepsspillere kan bare spille foran forsvarslinja, må ikke trå over egen forsvarslinje.  Forsvarere kan bruke hele banen. Forsvarsspillerene forsyner angrepsspillerne med snøballer. Ikke flere enn 4 spillere fra samme lag kan samtidig krysse midtlinja eller ha en fot på motpartens banehalvdel.

Før kampen starter skal alle stille opp på egen baklinje med 2 snøballer (1 i hver hånd). Den ene foten skal være plassert på sin egen baklinje, og den andre fotan skal være foran baklinjen. Når fløyten blåses av hoveddommer starter kampen.

Vanlig spillestrategi når kampen starter er at angrepsspillerene tar kontroll over egne borger og at hvert lag konkurrerer om kontrollen over midtborgen. Forsvarsspillerene triller/ruller snøballer fram til sine angrepsspillere, og går til bakborgen (bak egen baklinje) for å hente og forsyne snøballer gjennom hele kampen. 

Utstyr


Hvert lag skal ha 90 snøballer til bruk i hver omgang. Disse lages maks 35 minutter før start i en snøballpresse. Yukigassens hjelmer som skal beskytte hodet og ansikt skal brukes under hele omgangen, også selv om man er dømt ut. 

Hver spiller blir utstyrt med nummerert spillertrøye.  Nr. 1, 2, 3 og 4 er angripere, nr. 5, 6 og 7 er forsvarere og nr. 0 er kaptein.  

Lagets flagg skal være av tekstil og være 50 cm brede og 70 cm lange. Flaggstengene skal være min. 2 meter max. 3 meter.

Banen

Spillet foregår på en bane som er 36 meter lang og 10 meter bred.  På hver banehalvdel er det 1 slott (bakerste borg) og 2 borger pluss en ekstra borg midt på midtlinja.

Spillets gang:  Med snøballer prøver spillerne å treffe så mange deltagere på motsatt lag som mulig før tiden er ute.  Spillerne prøver å erobre (trekke opp) den andre lags flagg.  Hver kamp består av 3 omganger av 3 minutter hver.  Den som har vunnet 2 omganger har vunnet kampen.  Eksempler på når en spiller er ute:  Truffet av en snøball, krysser side- eller tverr linje med foten, angrepsspiller som setter foten over eget lags forsvarslinje, lager ugyldige snøballer eller gjemmer snøballer bak klær og lignende.

Seier

Man vinner en omgang dersom man erobrer motstanderens flagg eller alle motstanderens spillere er «ute».  Hvis tiden er ute (3 minutter) og ingen av lagene har vunnet, har det laget med flest spillere på banen vunnet. Dersom antallet er likt er omgangen uavgjort.

Tap

Dersom flere enn 4 spillere fra et lag krysser midtlinja, taper dette laget. Dersom alle spillerne fra et lag er truffet og/eller et lags flagg er erobret har man tapt omgangen.

Hvem som har tapt kampen avgjøres gjennom 3 omganger à 3 minutter.

Protester

Protester mot dommerens avgjørelser er ikke tillatt. Dommerene kan gi advarsler, gule kort eller rødt kort (utvisning).

Kamp og poengsystem

Gruppespillet

Gruppespillet består av X antall grupper basert på antall påmeldte lag. Det maksimale antall påmeldte lag er satt til 24 lag.

Ved 24 påmeldte lag vil det være 6 grupper à 4 lag i hver gruppe.

Sluttspillet består av de 8 beste lag - som får spille sluttspillturneringen påfølgende søndag. Definisjon av de 8 beste lag forklares videre:

Poengsystemet

Yukigassen benytter følgende poeng: Sp (spillepoeng), O (omganger), P (korrigert poeng) og KP (kamppoeng). 

 1. Spillepoeng baseres på antall spillere et lag har igjen på banen ved hver omgang. Eksempelvis dersom en omgang avsluttes uavgjort med 7 spillere på hvert lag igjen på banen vil begge lag få 7 SP.
 2. Omganger er antall omganger man har spilt.

 3. Poeng (korrigert spillpoeng) baseres på det totale antall spillpoeng et lag har delt på antall omganger laget har spilt.
  Eksempel: Dersom et lag har spilt 1 kamp à 3 omganger:
  7 - 4 (7 SP), 6 - 7 (6 SP), 7 - 6 (7 SP)
  Da vil totale SP denne kampen være 20, mens korrigert poeng (P) vil være 6,67 (20 SP / 3 O).

 4. Kamppoeng baseres på hvor mange spillere et lag har skutt ut fra det andre laget. Dersom en omgang ender 7-6 vil laget med 7 poeng få 1 KP og det andre laget vil få 0 KP. Dersom et lag tar flagget og vinner 10-0 vil laget få 10 SP, men kun 7 KP. Det tapende laget vil få -3 KP og 0 SP. Dette blir videre korrigert for antall omganger. 

En kamp som ender 10-0, 10-0 (2-0 seier, 2x flagg) vil gi 20 SP, 10 P (20/2 omganger), 7 KP (14 kamppoeng / 2 omganger).

Vekting av poeng for å komme videre til sluttspill

De 16 beste lagene kommer videre til sluttspill. De 16 beste lag vektes slik:
Systemet plukker ut den beste fra hver gruppe, og den nest beste og så videre. Dette betyr at laget som er best i sin gruppe (nr. 1 i sin gruppe) vil komme videre til sluttspill. Videre ser systemet etter hvilket lag som er nest best (nr. 2 i sin gruppe), og deretter nr. 3 i sin gruppe og så videre.

Dersom det er 32 påmeldte lag og 8 grupper vil alle lag som er rangert som nr. 1 og 2. i sin gruppe gå videre til sluttspillet. Dersom det er færre påmeldte vil også noen lag rangert som nr. 3 gå videre. 

Vektingen av plassering internt i gruppen og i sluttspillet skjer slik:
1. Flest seiere i sin gruppe
2. Best korrigert spillepoeng (P)
3. Best korrigert kamppoeng (KP)

Eksempel fra resultatliste:

Lag 27 og 10 har like mye P (korrigert SP for omganger), og derfor avgjør KP (kampoeng korrigert for omganger).

Den blå linjen indikterer når alle de beste (nr. 1 i hver gruppe) har blitt plassert videre, og systemet plukker derfor de nest beste fra gruppene. Også lagene 18 og 29 har like mange poeng, og følgelig vil lag 18 med bedre KP komme foran lag 29. 

Like poeng (SP, P og KP)

Dersom to eller flere lag (i samme gruppe eller på tvers av gruppene) er likt vektet på resultatlisten etter endt spill og konkurrer om plassering i sluttspillet vil det arrangeres straffekonkurranse for å avgjøre hvem som får 1 ekstrapoeng (EP). 

Kapteinen blir kontaktet på telefon / sms dersom dette scenariet inntreffer.

Sluttspillet 

Sluttspillet består av de 16. beste lagene fra gruppespillet som fremgår av resultatlisten. Ved 24 påmeldte lag (6 grupper à 4 lag i hver gruppe) vil det beste, neste beste og noen tredje best lag fra hver gruppe være en av de 16 beste lag. Ved færre påmeldte lag vil også de tredje beste lag i gruppene konkurrere om disse plassene.

Sluttspillet spilles påfølgende søndag og avgjøres ved utslagsturnering. 16 dels, 8 dels, semifinale og bronsje- og gullfinale.

Poengsystemet

Yukigassen benytter følgende poeng under sluttspillet: Omganger vunnet pr. kamp.

Eksempel:

Lag 25 vant 2 omganger over lag 2 som vant 1 omgang. Lag 2 er ute av sluttspillett og lag 25 er videre til kvartfinale. 

Semifinalene: Lag 22-1 og lag 18-9. Lag 1 vinner 2 omganger over lag 22. Lag 1 går videre til gullfinale og lag 22 går videre til bronsjefinale.

Walkover

I tilfeller hvor man møter opp til kamp, men motstanderlaget ikke møter opp vinner man kampen på walkover (2-0 seier). Dette gir ingen ytterligere spillepoeng (SP) eller kastepoeng (KP). Vekting av hvor man havner på resultatlisten avhenger derfor av hvordan man faktisk gjør det i andre kamper.

Vedlegg og eksempel

I tilfeller hvor en eller flere grupper har færre lag enn andre grupper vil disse få tildelt en seier fra start, se hvorfor i vedlagt pdf-fil under:

Yukigassen - Poengfordeling med fiktiv seier.pdf