Yukigassen i Vardø 2006

Nordisk mesterskap:
1. Lapin Peurat, Ivalo
2. KP 55, Kemijärvi
3. Små Rasmuss Etterkommere, Vardø

Fair-play prisen:
Supporter prisen:

Yukikonge: Hermod Larsen
Yukidronning: Anne Line Karlsen