Klikk her for å se påmeldte lag.
Fyll inn skjema nedenfor og trykk på «Send påmelding»:

Frist for påmelding:

Vi stenger påmeldingen mandag 5. mars og har satt en foreløpig grense på 36 lag.

Betaling

Påmeldingsavgiften er kr. 2.000, med innbetaling til bank kto: 4930.13.28515 (merk betalingen med lagnavn).
Payments outside Norway:

Entryfee for teams are NOK 2.000

Sparebanken Nord-Norge account no. 4930.13.28515

electronic IBAN NO: NO9049301328515