PÅMELDING AV LAG

Påmeldingsskjemaet kan være utilgjengelig ved bruk av Facebooks nettleser.

Klikk her for å se påmeldte lag.

Fyll inn skjema nedenfor og trykk på «Send påmelding»:

Frist for påmelding:

Vi stenger påmeldingen mandag 5. mars og har satt en foreløpig grense på 36 lag.

Kontaktperson for deltakende lag

Elin Myrseth, tlf. 993 57 654

Betaling

Påmeldingsavgiften er kr. 2.000, med innbetaling til bank kto: 4930.13.28515 (merk betalingen med lagnavn).

Payments outside Norway:

Entryfee for teams are NOK 2.000

Sparebanken Nord-Norge account no. 4930.13.28515

electronic IBAN NO: NO9049301328515