PÅMELDING AV LAG

Påmeldingsskjemaet kan være utilgjengelig ved bruk av Facebooks nettleser.

Klikk her for å se påmeldte lag.

Fyll inn skjema nedenfor og trykk på «Send påmelding»:

Frist for påmelding:

Vi stenger påmeldingen mandag 9. mars og har satt en foreløpig grense på 36 lag.

Kontaktperson for deltakende lag

Styreleder og/eller arrangementskomitèleder.
For info, se «om oss» seksjonen.

Betaling

Påmeldingsavgiften er kr. 2.000, med innbetaling til bank kto: 4930.13.28515 (merk betalingen med lagnavn).

Payments outside Norway:

Entryfee for teams are NOK 2.000

Sparebanken Nord-Norge account no. 4930.13.28515

electronic IBAN NO: NO9049301328515