Yukigassen nordisk mesterskap 2017 skjer i tidsrommet 8-12. mars.  Arrangementet har vært arrangert hvert år siden 1997.

Vi anbefaler at du sikrer ditt lag plass så tidlig som mulig.  Vi stenger påmeldingen onsdag 8. mars og har satt en foreløpig grense på 36 lag.

Påmeldingsavgiften er kr. 2.000,- pr. lag, innbetaling til bankkto: 4930.13.28515. Vi sender regning på e-post via Send Regning.
Entryfee for teams are NOK 2.000,- Sparebanken Nord-Norge account no. 4930.13.28515, electronic IBAN NO: NO9049301328515

Liste over påmeldte lag

Fyll inn skjema nedenfor og trykk på «Send påmelding»: