Roy Arne Karlsen – Styreleder

Gunn Jøran Farstad – Styremedlem

Svein Harald Holmen – Styremedlem

Vaar Nilsen – Styremedlem

Hanne Kofoed – Styremedlem

Veronica S. Rottem – Varamedlem

Isabell Nilsen – Varamedlem