Crew

Yukicrewet har ansvar for opp og nedrigg av utstyr til Yukigassen.  Telt, varme,  bord og stoler, flaggstenger, strøm, lang liste….  Tunge tak og lange økter preller av på denne gjengen.

Nicklas Kofoed Malin
Chris Thore Endresen
Johanna Baumann
Patrick Frantzen
Marius Endresen
Ken Ragnar Kristensen
Stian Iversen

En hjertelig takk for jobben!

Kontakt Nicklas K. Malin om du kunne tenke deg og jobbe i yukicrewet.