Nytt styre valgt i Yukigassen Norway

Det nye styret i Yukigassen Norway ble valgt på årsmøtet torsdag 23. april og har følgende sammensetning:

Styreleder:
Roy Arne Karlsen

Styremedlemmer:
Gunn Jøran Farstad
Hanne Kofoed
Svein Harald Holmen
Vaar Nilsen

Varamedlemmer:
Isabell Nilsen
Marius Endresen