Nytt styre i Yukigassen fastsatt

Nytt styre i Yukigassen fastsatt

Protokoll fra årsmøte i Yukigassen 26. mai 2021

Møtet var på festningen onsdag 26. mai 2021 klokken 19:00.
Det møtte 10 stemmeberettige medlemmer. Godkjenning av årsmelding, budsjett og regnskap for 2020.

Reidulf Ervik velges som møteleder og Ida Ulle som referent. 
Inkalling og saksliste kunngjort via Facebook og Østhavet april 2021.

Valg av nytt styre i Yukigassen

Styreleder: Roy Arne Karlsen (2021-2023)
Styremedlemmer: Hanne Haughom (2020-2022), Reidulf Ervik (2021-2023), Oscar De La Cerda (2020-2022), Ida Ulle (2021-2023).
Varamedlemmer: Vaar Nilsen (2021-2023), Geir Degerstrøm (2020-2022)

Valgkomite: Kjell Odin Larsen (1 år - leder), Are Aarhus (1 år), Christoffer Ollila (1 år).

Møtet avsluttet kl. 19:55.

Sign. Ken Rangar Kristensen - Vaar Nilsen