Kart

Kart over Vardø med våre viktige møteplasser under Yukigassen avmerket.

Oversikt over baneområdet.