Årsmøtesaker til gjennomsyn

Medlemmer som ønsker det kan få tilsendt sakene pr. epost ved henvendelse til post@yukigassen.no.

Sakene er også lagt ut til gjennomsyn på Yukigassen sitt kontor på Husegården.